Steenkoolmijnberingen_small.jpgOpnieuw organiseren wij een gezellige ACINA-dag op 18 augustus. 
We spreken om 13u af op de parking van de mijnsite “Beringen Mijn” voor een wandeling door het natuurdomein op de oude mijnterril. De niet-wandelaars kunnen het mijnmuseum bezoeken.
Nadien trekken we naar het Domein Oosterborg, Heistraat, 63 te 2491 Olmen/Balen voor een heerlijke barbecue.
Detailinformatie volgt nog. Noteer alvast de datum in uw agenda.
Wij hopen dat iedereen er bij kan zijn.