Ook in 2021 gaan wij voor zolang de Corona maatregelen gelden door met onze tweewekelijkse online leden vergaderingen tijdens dewelke wij foto’s en films bespreken en technische vragen beantwoorden.
Ons ledenforum is nog steeds open voor vragen en discussies.

Wij houden jullie op de hoogte via onze website en nieuwsbrieven wanneer onze lokaal terug beschikbaar is.

 

De jaarlijkse statutaire algemene vergadering  jaar door op 20 januari 2021 om 20 u

In januari starten we ons 56e werkjaar met onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
Wegens Corona zal deze algemene vergadering uitzonderlijk digitaal doorgaan.

De agenda van de statutaire algemene vergadering ziet er als volgt uit:

  - Kort jaarverslag 2020 .
  - Financieel verslag 2020 en begroting 2021 door de penningmeester.
  - Verslag van de commissarissen.
  - Goedkeuring financieel verslag 2020 en kwijting aan de bestuurders.
  - Rondvraag.

Na de algememne vergadering krijgen we deel 2 van de "RAW – JPEG" presentie:
   - "RAW – JPEG en nabewerking"

We hopen dat iedereen digitaal aanwezig kan zijn.

ACINA is een vereniging meer dan 50 jaar bestaat en open staat voor cineasten en fotografen met of zonder ervaring.

Enkele aankondigingen van solons en voordrachten.

Fotoclub Aquarius organiseert een voordracht met ons clublid Bie Lievens als gast: