De jaarlijkse statutaire algemene vergadering  jaar door op 20 januari 2021 om 20 u

In januari starten we ons 56e werkjaar met onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
Wegens Corona zal deze algemene vergadering uitzonderlijk digitaal doorgaan.

De agenda van de statutaire algemene vergadering ziet er als volgt uit:

  - Kort jaarverslag 2020 .
  - Financieel verslag 2020 en begroting 2021 door de penningmeester.
  - Verslag van de commissarissen.
  - Goedkeuring financieel verslag 2020 en kwijting aan de bestuurders.
  - Rondvraag.

Na de algememne vergadering krijgen we deel 2 van de "RAW – JPEG" presentie:
   - "RAW – JPEG en nabewerking"

We hopen dat iedereen digitaal aanwezig kan zijn.