!!! Opgelet vanaf 2019 zijn er nieuwe tarieven voor het lidgeld Breedbeeld en Sabam.


Lidgelden 2019

Kaas en wijnavond

Woensdag 07 november

Tips en tricks in Photoshop door Bie.
Zoals steeds zal Bie info geven die voor iedereen interessant is.

 

Woensdag 14 november

Technische filmavond.

 

Woensdag 21 november

Iedereen brengt een 5 à 10 foto’s mee die worden geprojecteerd
en besproken.

 

Woensdag 28 november

Technische filmavond met ondermeer een korte uitleg van Cois
over iMovie

 

Zondag 2 december

Bezoek aan een Antwerpse synagoge onder leiding van een gids.
Samenkomst in de Korte Herentalsestraat om 15u.
Hiervoor moet wel vooraf ingeschreven worden bij Pol.

 

Woensdag 05 december

We bespreken een 3-tal foto’s van een ACINA lid en nadien zal Bie het 
Hebben over het werken met lagen in Photoshop.

 

Vrijdag 07 december

De foto's voor de tentoonstelling worden ingekaderd, om 20 u in ons lokaal
Alle helpende handen zijn welkom.

 

Dinsdag 11 december

13 u Opbouw van onze tentoonstelling
We rekenen op vele helpers
21.45u opening van onze Tentoonstelling

 

Woensdag 12 december

!!! GEEN VERGADERING !!!

 

Zaterdag 15 en Zondag 16 december

Tentoonstelling: iedereen op post

 

Maandag 17 december

Vanaf 10u afbraak van onze tentoonstelling
We rekenen terug op veel helpers

 

Woensdag 19 december

We sluiten ons werkjaar opnieuw af met een lekkere kaas-en wijnavond.
Je kan voor deze gezellige avond inschrijven bij onze penningmeester Francis,
mits betaling van 18 € p.p. wijn inbegrepen, of via overschrijving naar ons
reknr BE51 9731 0181 4062 ten laatste op 12/12
Daar bovenop neemt Acina het dessert voor haar rekening
Iedereen is welkom samen met zijn of haar partner..
Mis deze avond niet. Het is een unieke gelegenheid om, nippend aan een lekker
glaasje wijn en smullend van een heerlijk kaasje, rustig te keuvelen en te praten
over onze hobby.
Let wel: de avond start om 19.30 uur.

 

Geen clubavond op 26 december en 2 januari

Onze clubavonden starten terug op 09 januari 2019 met onze
jaarlijkse algemene vergadering.

 

Dinsdag 11, zaterdag 15 en zondag 16 december

53e Tentoonstelling
iedereen op post

 

Lidgelden 2019

Ons 53e jaar loopt stilaan ten einde en 2019 staat te trappelen aan de voordeur.
Dat betekent dat je weer in je zak moet tasten om het lidgeld te betalen.
Nog even de voordelen van het betalen van het lidgeld als werkend lid op een rijtje:

• Je kan deelnemen aan alle Acina-activiteiten.
• Je kan deelnemen aan alle Acina-wedstrijden.
• Na één jaar lidmaatschap kan je materiaal ontlenen van de club.
• Je hebt stemrecht op de jaarlijkse statutaire vergadering.
• Je ontvangt geregeld Nieuwsbrieven en Nieuwsflashes.
• Elke week ben je welkom in het clublokaal waar je kan deelnemen aan de clubactiviteit.

 

Het Acinalidgeld voor 2019 blijft behouden op:
37 € voor werkende leden,
15 € voor sympathisanten

 

Voor wat het lidgeld voor BreedBeeld betreft:

De club betaald 100,00 EUR registratie en is dan als club lid van BreedBeeld.
Hierdoor krijgen wij een uitgebreid verzekeringspakket:
   - Burgerlijke Aansprakelijkheid + Lichamelijke Ongevallen + Rechtsbijstand voor alle opgegeven
   - groepsleden en voor occasionele vrijwilligers die helpen bij een groepsactiviteit.
Als geregistreerde club kunnen wij ook een financiële tussenkomst krijgen voor sprekers of lesgevers
en materiaal ontlenen (fotokaders en tentoonstellingspanelen).

Ieder lid , filmer of fotograaf, kan nog de bijdragen betalen (samen met het ACINA-lidgeld) voor
de Sabam-regeling voor onbeperkt gebruik van library-muziek bij je productie : 54,00 EUR per jaar
+ Sabam administratie en cue-sheets via BreedBeeld
Je bent natuurlijk vrij om al dan niet deze bijdrage aan BreedBeeld te betalen, maar denk aan de SABAM-regeling als je aan wedstrijden deelneemt of je productie tijdens publiek toegankelijke projecties, o.a. onze GALA, wil laten zien. Daarom raden we je aan, naast het Acina lidgeld, eveneens de bijdrage van 54,00 EUR voor BreedBeeld te betalen.

Voor Provac is er een gelijkaardige regeling: De club betaald 65,00 EUR registratie en is dan als club lid van Provac;

 

We vatten het geheel nog even samen:

Je wil enkel lidgeld voor Acina betalen:
Je betaalt 37 € als werkend lid ofwel 15 € als sympathisant.

Je wilt het lidgeld voor Acina plus de bijdrage van 54,00 EUR voor de SABAM-regeling betalen:
Je betaalt 91 € (zijnde 37 € voor Acina en 54 € voor BreedBeeld).

 

De betaling kan cash aan Francis tijdens de clubavonden of via rek nr BE51 9731 0181 4062
van ACINA vzw- Mortsel en dit graag voor 25 november.
Wij moeten de CvB-leden voor 1 december doorgeven aan BreedBeeld.

 

Vriendelijke groeten
Het bestuur